facebook
google
linkedin

Pachet special de servicii pentru firme mici si mijlocii

Cu o bogată experienţă în ce priveşte consultanţa pentru mediul de afaceri  băcăuan şi regional, RMCA vine în întâmpinarea necesităţilor micilor întreprinzători oferind un „Pachet special de servicii pentru IMM” la un

TARIF UNIC LUNAR MINIMAL şi cuprinzând

consultanţă juridică cu posibilitate de asistenţă şi reprezentare pe bază de contract;

furnizarea de contracte tip şi personalizate, în funcţie de necesităţile clientului;

atestarea datei şi identităţii părţilor semnatare ale actelor constitutive şi adiţionale la actele constitutive în vederea înregistrării la Registrul Comerţului;

furnizarea de noutăţi legislative, în funcţie de specificul activităţii clientului, la cerere;

prioritate în acordarea consultanţei pentru clienţii plătitori de tarif abonament.