Drept funciar

May 7, 2012 Expertiza

Echipa noastra de avocati ofera consultanta, asistenta si reprezentare juridica in cadrul litigiilor civile de fond funciar,  respectiv referitoare la:

–  Legea nr. 18/1991—Legea fondului funciar

–  Legea nr. 10/2001—privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod             abuziv

–  Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra                      terenurilor agricole si celor forestiere

–  Legea nr. 247/2005—privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei

–  Legea nr. 16/1994—a arendării

–  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si si regimul juridic al acesteia