Tag: asociatie sportiva

Infiintare Asociatii/ONG

Informatii rapide:

 • sunt persoane juridice de drept privat si se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005.
 • Conform art. 4 din Ordonanta 26/ 2000, Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.
 • Spre deosebire de persoanele juridice care dobandesc personalitate juridica prin inscrierea in Registrul Comertului, ONG-urile dobandesc personalitate prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Acte necesare la infiintare:

 • cerere către Judecătorie, motivată în fapt şi în drept;
 • dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 100 lei
 • dovada disponibilităţii denumirii, valabilă, emisă de către Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei;
 • actul constitutiv şi statutul asociaţiei;
 • dovada depunerii patrimoniului iniţial al asociaţiei – minim de 200 lei, făcută printr-un extras de cont;
 • dovada sediului asociaţiei printr-un contract de comodat sau închiriere şi extras de carte funciară  valabil;
 • in cazul in care viitorul sediu al ONG-ului se va stabili intr-un condomeniu (bloc de locuinte), suplimentar, sunt necesare: acordul Asociatiei de proprietari precum si avizul vecinilor direct afectati.
 • certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori (cel putin trei membri);
 • declaratie de beneficiar real;
 • copie după cartea de identitate al fiecărui membru fondator şi al cenzorului.
 • CD/DVD cu documentele constitutive ale ONG-ului in format Word si PDF.

http://conect.gov.ro/w/wp-content/uploads/2019/11/Ghid-de-infiintare-ONG.pdf

Costuri:

 • 1500 LEI – este onorariul pentru infiintarea unei Asociatii cu minimul de trei asociati, persoane fizice romane. Suma reprezinta onorariul pentru consultanta, intocmirea tuturor documentelor necesare si reprezentare la Judecatorie – Registrul Asociatiilor si Fundatiilor , la care se adauga taxa judiciara de timbru si patrimoniul afectat de asociati.  
 • ASOCIATI STRAINI,  PERSOANE JURIDICE – onorariile sunt diferite si se stabilesc in functie de numarul asociatilor si complexitatea documentatiei in cazul Asociatiilor nou-innfintate cu asociati straini sau persoane juridice.